فحش و ناسزاگویی عادت برخی از کودکان
آخرین ارسال
ژوئن 5, 2014, بدون نظر

ناسزاگویی در کودکان یا همان فحش دادن کودکان چه در تنهایی و چه در جمع ، منشأیی جز یادگیری از اطرافیان ندارد که گاهی منجر به بیماری در کودک خواهد […]