آرشیو : نوشته هایی با برچسب عوامل مؤثر خودکشی در جوانان

بیکاری عاملی مؤثر در تقویت انگیزه خودکشی جوانان

بیکاری عاملی مؤثر در تقویت انگیزه خودکشی جوانان

یکی از عوامل مؤثر خودکشی در جوانان را می توان بیکاری دانست ! عاملی که اگر چاره ای برای رفع آن اندیشیده نشود ؛ می ...

متن کامل »
قالب خبری