آرشیو : نوشته هایی با برچسب عوامل ایجاد تب شالیزار

تب شالیزار نوعی بیماری شایع میان شالی کاران !

تب شالیزار نوعی بیماری شایع میان شالی کاران !

در ادامه میخواهیم درخصوص نوعی بیماری شایع میان کشاورزان و شالی کاران صحبت کنیم ! بیماری ای تحت عنوان تب شالیزار که شاید نام آن ...

متن کامل »
قالب خبری