قدرت پنی سیلین تا ده سال مخفی ماند
آخرین ارسال
دسامبر 26, 2014, بدون نظر

مطمئنا بهترین اکتشافات اگر به گونه ی مناسبی برای استفاده عرضه نشوند در ارزش حقیقی خود ستوده نمی شوند و پنی سیلین نیز از جمله ی همین اکتشافات به شمار […]