ترامادول دارویی خطرناک که به ابزار تفریح جوانان تبدیل شده است !
آخرین ارسال
اکتبر 28, 2016, بدون نظر

آیا از آمارها خبر دارید که به واقعیتی تلخ اذعان می کنند ؟ متأسفانه به دلیل ازدیاد داروی ترامادول ، این داروی اعتیادآور به وسیله ای برای تفریح جوانان مبدل […]