آبلیموی خانگی خطرناک تر از نوع صنعتی آبلیمو است
آخرین ارسال
فوریه 1, 2015, بدون نظر

اگر آبلیموی خانگی به شکل صحیح تهیه نشود و در طول دوره ی نگهداری نکات ضروری درخصوص آن رعایت نشود به مراتب عوارضی خطرناک تر از آبلیموی صنعتی خواهد داشت […]