آرشیو : نوشته هایی با برچسب عنکبوت های جهنده

روبات جهنده ایده ای فناورانه از حرکت عنکبوت !

روبات جهنده ایده ای فناورانه از حرکت عنکبوت !

روبات جهنده را می توان به عنوان یک ایده ی فناورانه از حرکت عنکبوت های جهنده دانست که پژوهشگران انگلیسی می خواهند به روش ابداع ...

متن کامل »
قالب خبری