آب سیاه قاتل خاموش چشم های شما
آخرین ارسال
می 23, 2014, بدون نظر

نابینایی غیر مادرزادی عللی از جمله دیابت ، آب مروارید ، آب سیاه و … دارد ، در این بین آب سیاه به علت مخفی ماندن تا مراحل نهایی خطرناک […]