درد های زیرشکمی یا لگنی چرا ایجاد می شوند
آخرین ارسال
ژانویه 19, 2015, بدون نظر

درد های لگنی به آن دسته از درد هایی گفته می شود که در شکم و زیرشکم بوجود می آیند ، علل این درد ها بسیار گسترده و مختلف می […]