نعناع پزشک کوچک مفید و گاهی هم خطرناک
آخرین ارسال
مارس 2, 2014, بدون نظر

نعناع پزشک کوچکی که با طبع گرم و خشک از سبزی های خوراکی ، علاوه بر خواصی که دارد ، در صورت استفاده ی نابجا می تواند زیان بار باشد […]