مورچه ها هم مانند انسان ها با هم صحبت می کنند
آخرین ارسال
مارس 20, 2014, بدون نظر

مورچه ها مانند انسان ها در حین کار کردن با هم صحبت می کنند ، امروزه انسان به معنی اندکی از موج صوت هایی که بین این موجودات رد و […]