هوشبهر یا همان بهره هوشی به چه معناست و چگونه محاسبه میشود ؟
آخرین ارسال
دسامبر 29, 2016, بدون نظر

هوشبهر که به همان بهره هوشی گفته می شود ، فرمولی برای محاسبه دارد که طبق آن می توان به عدد بهره هوشی افراد ، پی برد که در ادامه […]