با نحوه ی عنوان پاسخ منفی در شرایط مختلف آشنا شوید
آخرین ارسال
دسامبر 28, 2015, بدون نظر

عشق به معنای موافقت تام با شخص نیست، از طرفی اگر فردی اهمیت داشته باشد تا حد امکان از دادن پاسخ منفی دوری می شود ! پس تعادل کی برقرار […]