شاخص توده بدنی میزان اهمیت و چگونگی محاسبه آن ؟
آخرین ارسال
آوریل 22, 2018, بدون نظر

آیا با واژه ای تحت عنوان شاخص توده بدنی آشنایی دارید ؟ از اهمیت آن تا چه میزان مطلعید ؟ روش محاسبه این شاخص را میدانید ؟ همراه ما باشید […]