سالویا نوعی روان گردان گیاهی و بسیار قوی !
آخرین ارسال
می 9, 2018, بدون نظر

این روزها که ظهور انواع مواد مخدر و روان گردان گیاهی و صنعتی ، بسیار بیشتر از گذشته شده است ؛ قصد داریم درخصوص سالویا یکی دیگر از این مخدرها […]