رنگ هایی که می بینید متفاوت از چیزی است که دیگران می بینند !
آخرین ارسال
دسامبر 23, 2015, بدون نظر

دنیای رنگ ها بسیار پیچیده و حتی عجیب است ، در جایی از آزمایش ها به این نتیجه می رسیم که رنگ تنها ساخته ی ذهن ما برای بهترتر دیدن […]