آرشیو : نوشته هایی با برچسب رفتارهای تکانشی

خودکشی و عواملی که منجر به ارتکاب این عمل می گردد

خودکشی و عواملی که منجر به ارتکاب این عمل می گردد

خودکشی عملی است که گاهی برخی از افراد در برخی شرایط به آن فکر می کنند و عده ای دیگر مرتکب آن می گردند ! ...

متن کامل »
قالب خبری