آرشیو : نوشته هایی با برچسب رفتارهای تند و پرخاشگرانه با کودک

تنبیه و تبعات مخربی که این عمل بر شخصیت کودک دارد !

تنبیه و تبعات مخربی که این عمل بر شخصیت کودک دارد !

یکی از عادت های بسیار بد برخی از والدین ، عمل تنبیه کردن جسمی می باشد ؛ عملی که میتواند تبعات بسیار بد و مخربی ...

متن کامل »
قالب خبری