آرشیو : نوشته هایی با برچسب دوزیستان

لاک پشت ها دوزیستان شگفت انگیز آب های آزاد

لاک پشت ها دوزیستان شگفت انگیز آب های آزاد

نوع آبزی لاک پشت ها برای تخم گذاری به محل تولد خود باز می گردند ، حتی اگر مجبور باشد مسافتی در حدود چند صد ...

متن کامل »
قالب خبری