و خداوند وعده ی ظهورت را داد به عالمیان
آخرین ارسال
مارس 15, 2014, بدون نظر

و خداوند وعده ی ظهورت را داد تا همگان بدانیم که زمین روزی آسمانی خواهد شد و آن روز دیگر از ظلم و ستم خبری نخواهد بود. بشارت باد زمین […]