آرشیو : نوشته هایی با برچسب دلنوشته های امام زمانی

و خداوند وعده ی ظهورت را داد به عالمیان

و خداوند وعده ی ظهورت را داد به عالمیان

و خداوند وعده ی ظهورت را داد تا همگان بدانیم که زمین روزی آسمانی خواهد شد و آن روز دیگر از ظلم و ستم خبری ...

متن کامل »
قالب خبری