آرشیو : نوشته هایی با برچسب دستگاه نتفسی

انسان هم از آب شش برای تنفس در آب استفاده کرد

انسان هم از آب شش برای تنفس در آب استفاده کرد

همانطور که می دانیددستگاه تنفسی آبزی ها در آب ، آب شش است ، امروزه انسان با ساختن آب شش مصنوعی لذت بهره مند شدن ...

متن کامل »
قالب خبری