فاویپیراویر و تحقیقات جدیدی که روی این دارو انجام گرفته ؟
آخرین ارسال
می 7, 2020, بدون نظر

در این مقاله قصد داریم درخصوص داروی فاویپیراویر و تحقیقات جدیدی که روی این دارو صورت گرفته است صحبت کنیم ؛ تحقیقاتی که نشان از تأثیرات احتمالی آن در درمان […]