سیزاپراید درمانگری برای سوزش سر دل
آخرین ارسال
آوریل 8, 2015, بدون نظر

سیزاپراید ، دارویی درمانگر برای سوزش سر دل می باشد ، سوزشی که از بیماری پس زنش معدی – مروی ایجاد می شود . سیزاپراید در دو شکل قرص و […]