سندرم بارتر و اطلاعاتی درخصوص این سندرم نادر
آخرین ارسال
ژوئن 26, 2019, بدون نظر

سندرم بارتر که نوعی سندرم از بیماری های نادر می باشد و باعث تحت تأثیر قرار دادن کلیه ها می شود ، موضوع مورد بحث این مقاله است که در […]