پمبرولوزومب دارویی برای درمان سرطان پوست !
آخرین ارسال
ژوئن 28, 2017, بدون نظر

وقتی صحبت از سرطان می شود از هر نوعی که باشد ، شاید نگرانی و ترس را برای فرد بوجود آورد ، ولی در این مقاله با داروی پمبرولوزومب آشنا […]