خارپاشنه استخوان اضافی در انتهای پاشنه پا
آخرین ارسال
فوریه 18, 2015, بدون نظر

خارپاشنه به رشد اضافی بخشی از استخوان موجود در پاشنه اطلاق می شود که مسئول ایجاد قوس پا در افراد می باشد ، درمان خارپاشنه به راحتی امکان پذیر است […]