ختم نشدن مراسم خواستگاری به ازدواج  شکست نیست !
آخرین ارسال
دسامبر 26, 2015, بدون نظر

برخی افراد گمان می کنند اگر خواستگاری صورت می گیرد باید دلیل محکمی باشد تا آشنایی به ازدواج ختم نشود ، با اینکه خواستگاری ابتدایی ترین و بی تعهدترین مرحله […]