خواب زمستانی خوابی اجباری برای زنده ماندن
آخرین ارسال
آوریل 18, 2014, بدون نظر

خواب زمستانی یک خواب اجباری برای جانوران است تا بتوانند دورانی را که دسترسی به مواد غذایی سخت است سپری کرده و احتمال تلف شدنشان کم شود . می دانستید […]