آرشیو : نوشته هایی با برچسب خندیدن

ساختگی بخند ، تا بتوانی واقعی بخندی !!!

ساختگی بخند ، تا بتوانی واقعی بخندی !!!

این جمله که گفته میشود ساختگی بخند تا واقعی بخندی ، مصداق بارز خنده آفرینی است زیرا وانمود به خندیدن ، خود، عاملی برای خنده ...

متن کامل »
حس شوخ طبعی خود را با خنده پرورش دهید

حس شوخ طبعی خود را با خنده پرورش دهید

وقتی می کوشید در یک گروه بدون دلیل بخندید ، سد ها و موانعی که در وجودتان دارید در هم می شکنند و حس شوخ ...

متن کامل »
قالب خبری