نوآوری صبحانه ی لازم برای تمام افراد در حوزه کارآفرینی !
آخرین ارسال
مارس 3, 2016, بدون نظر

نوآوری از جمله اقدام هایی است که در تمام جنبه های کاری یک کسب و کار می تواند وجود داشته باشد . شما به هیچ وجه نیازی به محدود کردن […]

ویژگی های روانشناختی در افراد قابلیت ایجاد و تقویت را دارند

ویژگی های روانشناختی در افراد قابلیت ایجاد و تقویت را دارند

نوامبر 3, 2015, بدون نظر

ویژگی های روانشناختی خصوصیات رفتاری هستند که فرد می تواند در خود ایجاد کرده و آن [...]

خلاقیت و پرورش ذهن خلاق به کمک تکنیک بارش فکری

خلاقیت و پرورش ذهن خلاق به کمک تکنیک بارش فکری

اکتبر 8, 2015, بدون نظر

شخص خلاق به راحتی از سایر افراد قابل شناسایی است ، او شخصی انعطاف پذیر ، مستقل و [...]