آرشیو : نوشته هایی با برچسب خلاقیت

نوآوری صبحانه ی لازم برای تمام افراد در حوزه کارآفرینی !

نوآوری صبحانه ی لازم برای تمام افراد در حوزه کارآفرینی !

نوآوری از جمله اقدام هایی است که در تمام جنبه های کاری یک کسب و کار می تواند وجود داشته باشد . شما به هیچ ...

متن کامل »
ویژگی های روانشناختی در افراد قابلیت ایجاد و تقویت را دارند

ویژگی های روانشناختی در افراد قابلیت ایجاد و تقویت را دارند

ویژگی های روانشناختی خصوصیات رفتاری هستند که فرد می تواند در خود ایجاد کرده و آن ها را تمرین کند ، ویژگی های جمعیت شناختی ...

متن کامل »
خلاقیت و پرورش ذهن خلاق به کمک تکنیک بارش فکری

خلاقیت و پرورش ذهن خلاق به کمک تکنیک بارش فکری

شخص خلاق به راحتی از سایر افراد قابل شناسایی است ، او شخصی انعطاف پذیر ، مستقل و سرزنده می باشد که معتقد است با ...

متن کامل »
قالب خبری