آرشیو : نوشته هایی با برچسب خطر ناشی از گاز گرفتگی

مونوکسید کربن گازی خطرناک و سمی در کمین افراد !

مونوکسید کربن گازی خطرناک و سمی در کمین افراد !

با سردتر شدن هوا ، بخاری های خاک گرفته ای که دوباره روشن می شوند ، می توانند مانند سالهای قبل ، بهانه ی مرگ ...

متن کامل »
قالب خبری