لیدوکائین دارویی که برای کودکان خطر مرگ بهمراه دارد !
آخرین ارسال
ژوئن 8, 2017, بدون نظر

همانطور که میدانید لیدوکائین ، یکی از داروهایی است که اغلب مادران ، برای کاهش درد لثه ی کودکاشان که میخواهد دندان درآورد ، استفاده میکنند ؛ ولی بدون توجه […]