آرشیو : نوشته هایی با برچسب خرج بیهوده

نابودی خرج عطینا و کنترل داشتن بر پول خویش

نابودی خرج عطینا و کنترل داشتن بر پول خویش

خرج عطینا و یا خرج بیهوده به مواردی گفته می شود که طی هیجانات لحظه ای و تحت تاثیر محیط و عوامل بیرونی شخص اقدام ...

متن کامل »
قالب خبری