خانه و خانواده دو رکن جدانشدنی در ایجاد حس امنیت
آخرین ارسال
آگوست 4, 2015, بدون نظر

در برخی از جوامع غربی چیزی با عنوان خانه وجود دارد ، ولی مفهومی تحت عنوان خانواده شاید جایگاه محکمی نداشته باشد ! حال آنکه خانه و خانواده با یکدیگر […]