آرشیو : نوشته هایی با برچسب بی دلیل خندیدن

ساختگی بخند ، تا بتوانی واقعی بخندی !!!

ساختگی بخند ، تا بتوانی واقعی بخندی !!!

این جمله که گفته میشود ساختگی بخند تا واقعی بخندی ، مصداق بارز خنده آفرینی است زیرا وانمود به خندیدن ، خود، عاملی برای خنده ...

متن کامل »
قالب خبری