آرشیو : نوشته هایی با برچسب بیوگرافی کرچمر

کرچمر و طبقه بندی بر پایه ساختمان بدنی افراد !

کرچمر و طبقه بندی بر پایه ساختمان بدنی افراد !

کرچمر یک روان شناس است که در این مقاله می خواهیم از طبقه بندی افراد بر پایه ساختمان بدنی آنها صحبت کنیم ! در ادامه ...

متن کامل »
قالب خبری