آرشیو : نوشته هایی با برچسب بیهوش کننده

اتر پرسابقه ترین مایع بیهوش کننده به شکل گاز

اتر پرسابقه ترین مایع بیهوش کننده به شکل گاز

می خواهیم به خانواده ی اتر ها وارد شویم و اندکی بیشتر در مورد عضو خاصی از خانواده ، که به توعی قوی ترین ماده ...

متن کامل »
قالب خبری