آرشیو : نوشته هایی با برچسب بیماری های وراثتی

پروانه نام یک بیماری پوستی و البته نادر !

پروانه نام یک بیماری پوستی و البته نادر !

پروانه یا EB نام یک بیماری نادر است که بر روی پوست ظاهر می شود ، تصاویر دلخراش این بیماری ما را بر آن داشت ...

متن کامل »
قالب خبری