آرشیو : نوشته هایی با برچسب بوی بد عرق

بوی پا را با قرار دادن کفش در فریزر کنترل کنید

بوی پا را با قرار دادن کفش در فریزر کنترل کنید

بوی پا که گاهی بویی شبیه به پنیر گندیده است به دلیل تعریق در محیطی بسته ای مانند کفش و فعالیت نوعی باکتری است ، ...

متن کامل »
قالب خبری