آرشیو : نوشته هایی با برچسب بررسی هیجانات در افراد

هیجان چه تأثیری در ایجاد مفاهیم خواهد داشت ؟

هیجان چه تأثیری در ایجاد مفاهیم خواهد داشت ؟

هیجان هم مانند هر یک از حس و حال های افراد نظیر شادی ، غم و ... می تواند به ساخته شدن معنای انسان کمک ...

متن کامل »
قالب خبری