آرشیو : نوشته هایی با برچسب ببر بنگالی

سونداربانس بزرگترین جنگل حرای تک قطعه ای در جهان

سونداربانس بزرگترین جنگل حرای تک قطعه ای در جهان

لنز دوربین این مستند از یک جم را باری دیگر به سمت جنگل های شگفت انگیزی چرخاندیم که طبیعت محض در آن قابل لمس است ...

متن کامل »
قالب خبری