آرشیو : نوشته هایی با برچسب ایده

یک فرصت قطعا ایده ای در دل خود دارد ولی بالعکس آن ممکن نیست !

یک فرصت قطعا ایده ای در دل خود دارد ولی بالعکس آن ممکن نیست !

درک دقیق مفاهیم و اصطلاحات در کارآفرینی و کسب و کار امری بسیار مهم است ؛ در اینجا مفهوم فرصت را کاملا بیان کرده و ...

متن کامل »
مشکلات اجتماع فرصت خلق یک ایده و راه اندازی کسب و کار است

مشکلات اجتماع فرصت خلق یک ایده و راه اندازی کسب و کار است

بهتر است فکر استخدام را از سر بیرون کنید . از این پس شخصی موفق خواهد بود که حرفی نو برای گفتن داشته باشد و ...

متن کامل »
قالب خبری