کودکان کالیو و بررسی این نوع از عقب ماندگی !
آخرین ارسال
آوریل 5, 2019, بدون نظر

کودکان کالیو و به طور کلی افراد کالیو که موضوع بحث این مقاله می باشد ، به اشخاصی گفته می شود که از نظر ذهنی عقب مانده هستند و بهره […]