مال اندوزی عاملی برای پدید آمدن بیماری های روحی ؟!!!
آخرین ارسال
اکتبر 4, 2016, بدون نظر

مال اندوزی یکی از دلایل پدید آمدن بعضی از بیماری های روحی و روانی می باشد ، بیماری هایی که متأسفانه می توان ادعا کرد ، اغلب افراد خسیس ، […]