نابودی خرج عطینا و کنترل داشتن بر پول خویش
آخرین ارسال
مارس 2, 2015, بدون نظر

خرج عطینا و یا خرج بیهوده به مواردی گفته می شود که طی هیجانات لحظه ای و تحت تاثیر محیط و عوامل بیرونی شخص اقدام به خرید جنس کرده و […]