فضای متشنج خانواده ها را سم پاشی کنیم !!!
آخرین ارسال
می 2, 2015, بدون نظر

در خانواده که مکانی برای آرامش گرفتن است و باید عاری از هرگونه اضطراب و استرس باشد ، هیچ چیز بدتر از یک فضای متشنج نیست ! شما هم موافقید […]