خودکشی و عواملی که منجر به ارتکاب این عمل می گردد
آخرین ارسال
دسامبر 13, 2018, بدون نظر

خودکشی عملی است که گاهی برخی از افراد در برخی شرایط به آن فکر می کنند و عده ای دیگر مرتکب آن می گردند ! اما چه عواملی باعث ارتکاب […]