نظریه نسبیت با اصولی که اساس این تئوری می باشد
آخرین ارسال
ژانویه 30, 2017, بدون نظر

در مقاله ای آزاد ، بد نیست کمی در خصوص نظریه نسبیت بیشتر بدانیم ؛ نظریه ای که آلبرت انیشتین ، آن را به دو نظریه ی خاص و عام […]