جا به جا کردن جسم ها به روش صحیح و اصولی
آخرین ارسال
اکتبر 26, 2014, بدون نظر

کار های روزمره که اغلب به آن ها توجه نداریم از جمله علل آسیب دیدن مفاصل خواهند بود اگر به روش صحیح انجام نشوند ، مانند بلند کردن جسم سنگین […]