آرشیو : نوشته هایی با برچسب اشعار امام زمانی

چرا به خدا ، فرش می شود عالم … چرا به خدا ، خوب می شود حالم

چرا به خدا ، فرش می شود عالم … چرا به خدا ، خوب می شود حالم

چرا به خدا ، فرش می شود عالم                     چرا به خدا ، خوب می شود ...

متن کامل »
قالب خبری